Obavještenje

SERVISNI CENTRI

Služba servisa i reklamacija
Srpskih Vladara 25
71123 Istočno Sarajevo
Radno vrijeme: Ponedeljak – Petak 10:00 – 16:30

Telefon: +38757/222-909
e-mail: reklamacije@dakzepter.ba

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.