Obavještenje

DAK d.o.o., je kao firma u svom dosadašnjem poslovanju uvjek težila da svojim klijentima i
saradnicima pruži vrhunski kvalitet. U vrijeme kada smo shvatili da samo jedna pandemija može
da poremeti i ugrozi cijelu civilizaciju, prepoznali smo Zepter International, multinacionalnu
kompaniju koja proizvodi, prodaje i distribuira ekskluzivne, visokokvalitetne proizvode
originalanog dizajna i naprednih tehnologija i koja nastoji da poboljša kvalitet života ljudi širom
svijeta.

Zadovoljni smo činjenicom da smo dobili priliku da budemo dio pozitivnih poslovnih aktivnosti
Zepter International, time što ćemo postati partner Zepteru i ostvariti poslovnu saradnju na
promociji i prodaji ovih proizvoda.

Zepter proizvodi su postali neminovni dio svakodnevnog života u zaštiti zdravlja i ljepote velikog
broja ljudi širom cijelog svjeta. Želja svih zaposlenih u firmi DAK je da ovakve mogućnosti
obezbjedimo i našim sugrađanima, ali i svim stanovnicima Bosne i Hercegovine.

Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo su uspostavili poslovnu saradnju
prodaje proizvoda Zepter, putem mreže Zepter shopova, ali i putem web shopa na prostoru
cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK upravljati.

DAK je dobio ekskluzivna prava za otvaranje Zepter shop-ova na jednom dijelu teritorije BiH, i
nakon prve ovakve prodavnice u Istočnom Sarajevu, koja će biti napravljena, prema modelu i u
skladu sa standardima Zepter International, postoji poslovna namjera otvaranja i drugih ovakvih
objekata na drugim lokacijama u Bosni i Hercegovini.

Zepter, to nisu samo proizvodi, Zepter je posebna filozofija koja ima za cilj očuvanje zdravlja
sadašnje i budućih generacija i rešavanje ekoloških problema. To je filozofije zdravog načina
života, i naš je cilj da uz Zepterovu podršku što veći broj ljudi putem naše mreže saradnika usvoji
ovakvu filozofiju.

Zadovoljstvo je biti dio sistema kao što je Zepter, koji je tokom proteklih nekoliko veoma
uspešnih decenija stekao više od 80.000.000 zadovoljnih korisnika i koji je prodao više od
760.000.000 proizvoda. Ovakvi rezultati dokazuju da je Zepter firma koja nudi vrhunski kvalitet,
koja ima prepoznatljiv stil i isporučuje trajnu vrijednost

Gospodin Philip Zepter, predsjednik kompanije Zepter International je vizionar, koji sigurno i
uspješno vodi svoju kompaniju dugi niz godina. Njegova Vizija “Ponosni smo na naše proizvode..
Uživamo u svom radu. Poštujemo one koji rade sa nama. Osnovni princip svih naših akcija je:
zaštita vašeg zdravlja i lepote.” predstavlja ključ stalnog prosperiteta i uspjeha kompanije
Zepter International.

U želji da i sami učestvujemo u ovako plemenitoj misiji, srećni smo što smo dio sistema Zepter.

DAK, Istočno Sarajevo

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.