Obavještenje

VIŠI IDEALI

“Ponosni smo na naše proizvode.
Ponosimo se njihovim vrhunskim kvalitetom,
originalnim dizajnom
i naprednom tehnologijom.
Uživamo u svom radu.
Poštujemo one koji rade sa nama.
Osnovni princip svih naših akcija je: zaštita vašeg zdravlja i lepote.”

Gospodin Philip Zepter je ne samo osnivač kompanije, već i idejni tvorac Zepter filozofije – filozofije zdravog načina života, koja ima za cilj očuvanje zdravlja sadašnje i budućih generacija i rešavanje ekoloških problema.

Gospodin Philip Zepter je vizionar, koji sigurno i uspešno vodi svoju kompaniju već više od dve decenije, ne prihvatajući prepreke, već samo nove, više i zahtevnije ciljeve. Upravo to je ključ stalnog prosperiteta i uspeha kompanije Zepter International.

“Uspeh je rezultat sinergije zdravog tela i duha. Da bismo bili potpuno zdravi, potrebno je da oslobodimo veći deo sopstvenih mentalnih i fizičkih potencijala. Takvo zdravlje je vrhunsko dostignuće, jer je preduslov za sva druga. Kada ga jednom ostvarimo, sve drugo postaje moguće.”

Philip Zepter

Filip Zepter – Osnivač Zepter International

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.