Obavještenje

Bioptron – Šta liječi

Rane

BIOPTRON® je klinički dokazan i sertifikovan medicinski aparat protiv bola.

Kvantna Hipersvetlost može uspešno de se koristi kao dopunska terapija za lečenje rana kod sledećih medicinskih stanja:

  • Lečenje rana posle povrede
  • Opekotine
  • Lečenje posle transplantacije kože
  • Lečenje postoperativnih rana
  • Venski ulkus na potkolenici
  • Dekubitus (rane od dugotrajnog ležanja)

„Efekti lečenja rana BIOPTRON® svetlosnom terapijom nesumnjivo su u vezi sa poboljšanjem mikrocirkulacije, poboljšanom trofičnom funkcijom krvi, a takođe i sa povećanjem koncentracije faktora rasta i citokina u krvnom serumu”

– prof. dr K. Samoilova, internacionalni lider u oblasti fotobiologije i fotomedicine.

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.