Obavještenje

Bioptron – Hiperpolarizovana svjetlost

Dejstva na molekule vode u ljudskom tijelu

Razlika između VLPL svetlosti i HPL svetlosti na primeru dejstva na molekule vode u ljudskom telu.

a) Dejstvo VLPL svetlosti na molekule vode – FIZIČKI NIVO

Voda u čaši razlikuje se od vode u našem organizmu pošto je popijemo. Voda u čaši u atmosferskom stanju i makroskopske zapremine, dok je voda u organizmu u mikro i nano zapreminama i učestvuje u složenim biološkim fizičko – hemijskim procesima.

Voda u čaši i voda u telu istog su hemijskog sastava, ali u različitim uslovima, pa im se i svojstva razlikuju. Voda u čaši je klasična tečnost koja stupa u interakciju sa zidovima čaše, njena zapremina je makroskopska, a temperatura je oko 25°C. Kada, međutim, voda dospe u naš organizam, njena svojstva se menjaju. Iz stanja čiste tečnosti voda prelazi u blago viskoelastično stanje, jer se nalazi u biološkom okruženju u kojem postoje intezivna, jako elastična pražnjenja po jedinici dužine i zapremine. Temperatura je približno 37°C, a zapremina je mikroskopska i nanoskopska.

Jedno od najznačajnijih uzajamnih dejstava u živom svetu jeste interakcija elektromagnetizma svetla i vode. To je jedan od najvažnijih fenomena u dijagnozi i terapiji našeg tela kao celine (holistički pristup medicini).

Ljudsko telo se sastoji od oko 70% vode, a 85,5 % ukupnog broja molekula čini vodonik. Kako starimo (ili kada smo bolesni), dipoli molekula vode gube sposobnost održavanja fizičkih parametara koji ostvaruju datu simetriju, tako da biološke strukture sa pozitivnim i negativnim površinskim nabojem ne uspevaju da pravilno ostvare interakciju sa molekulima vode.

VLPL svetlost na idealan način organizuje molekule vode tako što ih vraća u optimalni linearni poredak, čime utiče na to da lipidi u ćelijskoj membrani povrate svoje prirodno i zdravo stanje linearnog rasporeda i sklada.

Uz primenu BIOPTRON vertikalno linearno polarizovane svetlosti molekuli vode postaju bolje uređeni i simetričnije raspoređeni i proizvode elektromagnetni efekat na biomolekule, što je nužno za njihovo prirodno zdravo stanje i ravnotežu! Jedinstvena svetlost koja leči dodatno će uticati na ostvarenje savršenog sklada linearno raspoređenih molekula.

U prethodnom odeljku smo prikazivali izvanredno dejstvo VLPL svetlosti na vodu u telu: ova svetlost uređuje molekule i ostvaruje elektromagnetni efekat na biomolekule, što je osnovni preduslov za njihov povratak u prirodno stanje ravnoteže i pravilan raspored koji su neophodni za zdravlje.

b) Dejstvo HPL svetlosti na vodonične veze – KVANTNI NIVO

Dipoli molekula vode, već uređeni pod uticajem vertikalno linearno polarizovanog svetla, uz nanofotonski fulerenski C60 filter BIOPTRON koji omogućava hiperpolarizaciju, dovode do savršenog rasporeda veza molekula vode u telu koji je neophodan za efikasan prenos informacija u čitavom međućelijskom prostoru.

Hiperpolarizacija koju stvara BIOPTRON (prema Fibonačijevom zakonu) reguliše odnos kovalentnih i nekovalentnih vodoničnih veza molekula vode u telu i harmonizuje ih. Zapravo, ona prenosi informacije biološkim strukturama koje su uređene po Fibonačijevom zakonu. Prepoznaje ih i utiče na njih, savršeno harmonizujući sve procese i strukture (kolagen, elastin, klaritin i mikrotubule), što za posledicu ima efikasan proces lečenja.

Hiperpolarizovana svetlost deluje na kvantnom nivou, regulišući odnos između dva molekula vode. U skladu sa Fibonačijevim zakonom, kada je odnos između kovalentnih vodoničnih veza i nekovalentnih vodoničnih veza u odnosu X:1, oni stvaraju savršeno uređene i usklađene lance klastera vode koji su u stanju da prenesu informaciju o C60 u obliku tvistovanog toroida kao energetskog obrazca hiperpolarizovane svetlosti.

Oscilacije biomolekula su određene njihovom simetrijom, a ugaoni moment fotona HPL svetlosti uređen je istom simetrijom (savršenstvo teži savršenstvu, obrazac teži obrascu). Ova izvandredna kvantna osobina omogućava skladištenje savršeno harmonizovanih molekula vode u našem telu, što nas dovodi u ravnotežu.

HPL svetlost deluje tako što se širi na celo telo usled neograničenog prenosa informacija preko mreže nekovalentnih vodoničnih veza kao soliton („efekat domina’’ uz princip dejstva linijom najmanjeg otpora).

c) Dejstvo HPL svetlosti na vodonične veze u klasterima – KVANTNI NIVO

HPL svetlost uređuje klastere molekula vode unutar tela i uređuje veze između molekula vodonika u vodenim klasterima u obliku tetraedra sastavljenim od najviše 5 molekula i reorganizuje ih u vodu hiralne petougaone strukture slične simetriji dvostruke spirale DNK, odnosno obliku koji podseća na cvet suncokreta.

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.