Obavještenje

Bioptron – Hiperpolarizovana svjetlost

Interakcija između HPL svjetlosti i materije

Klatrin

„Da bi uticaj svetlosti na organizam bio optimalan, potrebno je da fotoni budu uređeni po simetriji kao i biomolekuli u organizmu da bi se brzo i efikasno ostvarilo prepoznavanje na prvi pogled.” – prof. dr Đuro Koruga

Klatrin je veoma vazan protein, odgovoran za dva ključna procesa: endocitozu i egzocitozu. Endocitoza je proces u kojem klatrin unosi potrebnu energiju/ hranjive sastojke u formi metabolita, hormona itd. u ćelije, radi pravilne intracelularne komunikacije i optimalnog funkcionisanja organizma. Egzocitoza je proces u kojem klatrin nakon upalnih procesa učestvuje u procesu eliminacije ostataka ćelije.

85% ljudskog tela ima istu idealnu simetriju kao HLPS: biomolekuli, lanci molekula vode, klasteri, klatrin, mikrotubule, kolagen, centriole, flagele i procesi bazirani na Gibsovoj slobodnoj energiji/negativnim jonima, voda 65%, proteini 15% i lipidi 5%.

Putem klatrina, uz pomoć rezonantnih principa, unosi se energija Kvantne Hipersvetlosti u ćeliju. Proces endocitoze je obavljen, ćelija je energetski „nahranjena”, bez klasičnog izvora energije, dakle uz pomoć Kvantne Hipersvetlosti kao glavnog izvora energije.

Kvantna Hipersvetlost održava optimalno zdravlje i čuva ravnotežu celokupnog tela u skladu sa sledećim citatom koji odražava načela Fibonačijevog zakona: „SIMETRIJA biomolekula = SIMETRIJA uređenosti fotona”.

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.