Obavještenje

Bioptron – Hiperpolarizovana svjetlost

HPL Svjetlost i Biostruktura

Ako su ćelije inteligentne, kvantna terapija podrazumeva „razgovor sa ćelijama”. Umesto da preplavljujemo organizam lekovima, kvantna medicina polazi od pretpostavke da ćelijama šaljemo kvantnu informaciju Kvantne Hipersvetlosti da bismo održavali njihovo prirodno zdravo stanje, odnosno da bismo ih lečili. Zadovoljavanje potreba naših ćelija za visokosimetričnom svetlošću u vidu hiperpolarizovanog toroida (funkcije talasa kvantne energije), koja predstavlja krajnji hranljivi sastojak, podržava proizvodnju bioenergije i dovodi nas do optimalnog zdravlja.

Mitohondrije služe kao ćelijske električne centrale koje sintetizuju i akumuliraju adenozin trifosfat (ATP), izvor energije za ćeliju/ unutarćelijsko gorivo. Otpornost ćelije na spoljne stresogene zavisi od stanja njenog metabolizma, a kvalitet života ćelije zavisi od njenog pristupa gorivu (elektronima i elektromagnetnoj energiji kojom je Kvantna Hipersvetlost efikasno snabdeva).

Godine istraživanja su pokazale da mitohondrije efikasnije funkcionišu ako su izložene Kvantnoj Hipersvetlosti koja im pomaže da sintetizuju ATP, biohemijsku životnu energiju, što poboljšava kapacitet ćelije za regeneraciju i borbu protiv bolesti. Kvantna Hipersvetlost stimuliše ćelije, ubrzava prirodan proces lečenja kako kod akutnih, tako i kod hroničnih stanja, čime se poboljšava sposobnost našeg tela da oporavi i održi optimalno zdravlje.

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.