Obavještenje

Bioptron – Certifikati

Garancija vrhunskog kvaliteta

U laboratorijama kompanije BIOPTRON AG neprekidno se vrše ispitivanja u cilju unapređivanja BIOPTRON aparata u skladu sa najnovijim naučnim studijama nezavisnih institucija. Paralelno sa tim, BIOPTRON aparati se atestiraju u akreditovanim nezavisnim institutima. Naši poslovni procesi, uključujući istraživanje i razvoj, procenu dobavljača, nabavku komponenti za proizvodnju, kontrolu, kao i sam proizvod, ispunjavaju sve propise u skladu sa direktivom Evropske zajednice za medicinske aparate 93/42/EEC, kao i posebnim nacionalnim propisima na lokalnim tržištima.

Sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom medicinskih uređaja (dizajn i razvoj, proizvodnja, distribucija i servisiranje aparata za svetlosnu terapiju) prema EN ISO 13485:2016, izdat 22.07.2019. od strane TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

DAK d.o.o. Istočno Sarajevo je dobio ugovorna prava za otvaranje “Zepter shop gallery” prodavnica na teritoriji BiH. Zepter International KD d.o.o. i DAK d.o.o Istočno Sarajevo uspostavili su poslovnu saradnju prodaje Zepter proizvoda putem mreže Zepter shopova kao i putem web shopa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, kojima će DAK d.o.o. upravljati.